การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอุมา อิ้มคำ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 290  หน้า
ราคา 386 บาท
บาร์โค้ด 9786163143211

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์.   2. สุขภาพจิต — การพยาบาล.

3. ผู้ป่วยจิตเวช–การดูแล.   

WY160