กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ดำริห์อนันต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 318  หน้า
ราคา 240 บาท
บาร์โค้ด 9786163143129

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. กฎหมายการก่อสร้างอาคาร –ไทย.   2. วิศวกร — สถานภาพทางกฎหมาย — ไทย.

3. กฎหมายแรงงาน — ไทย.   4. การจัดซื้อของทางราชการ — กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ — ไทย.

KPT3067

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์

  

สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาภิวัฒน์

ผู้เขียน   รศ. ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

  

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ผู้เขียน   รศ. ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

  

มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

ผู้เขียน   ศ. ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ,  กฤติน  ดิ่งแก้ว

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

การพยาบาลสูติศาสตร์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

  

การพยาบาลสูติศาสตร์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ผู้เขียน   ผศ.ปิยะพร  กองเงิน

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo

กายเหนือวัย ใจเหนือกาลเวลา

  

กายเหนือวัยใจเหนือ กาลเวลา

ผู้เขียน   รองศาสตราจารย์ นพ.วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย  และคณะ

🙂 ต้องการสั่งซื้อ E-book 🙂 

header_amzl_f_ktn_logo