ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

คลิกดู ➡ สารบัญ ⬅

(หนังสือโครงการวิชาการที่น่าพิมพ์)

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  ชาญวิทยาพงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2560
ขนาด ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 290  หน้า
ราคา 220 บาท
บาร์โค้ด 9786163143204

ข้อมูลบรรณานุกรม

1. นโยบายการเงิน.   2. นโยบายการเงิน — ไทย.

3. เศรษฐศาสตร์มหภาค.   4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน.   5. วิกฤตการณ์ทางการเงิน–ไทย.

HG230.3

**จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต