ติดต่อเรา

ท่าพระจันทร์  

อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น U1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2223-9232, 0-2613-3801- 2, 085-1126968 หรือ

โทรสาร 0-2226-2083


 มธ. ศูนย์รังสิต

อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 ห้อง 317 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 1204-5, 0- 2564-2859-60, 085-1126081

โทรสาร 0-2564-2860