ติดต่อเรา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ชั้น 2  ห้อง 205

99  หมู่ 18  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12121

โทร 0-2564-4440  ต่อ  1204 – 1205

มือถือ 08-5112-6081, 8-5112-6968

E-mail: tupress@hotmail.co.th

FB: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Line: tupress