ส่งต้นฉบับที่นี่

แบบกรอกเสนอต้นฉบับ  (ช่องทางทั่วไป)
Download
แบบกรอกข้อความเสนอต้นฉบับ (ปกติ) แก้ไขตามที่ประชุมล่าสุด 64
 
แบบกรอกเสนอต้นฉบับ  (ช่องทางโครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์)
Download
แบบกรอกข้อความเสนอต้นฉบับ (โครงการแรับ 5%) แก้ไขตามที่ประชุม (มีผล 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป)